Vårt arrangemang kommer att använda Knistad som förläggningsort.
Ange Räv-SM vid kontakter mot Knista.

Mer information